USLUGE


OPREMA ZA CESTE I ODVODNJU


ARMATURNE MREŽE ZA ASFALTE - ADFORS

POKLOPCI REVIZIONIH OKANA I SLIVNIČKE REŠETKE

SMART AND SAFETY OPREMA

PARTNERIKONTAKT

direktor: John Leko dipl.ing.prom.

Mobile: +385 98 980 6776  

 

Tel:+385 (0)1 3649 055    Mail: info@trafex.hr


Ime i prezime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Predmet

Poruka

GDJE SMO

Trafex d.o.o.

 

© 2015 Trafex d.o.o. All Rights Reserved. PIPic group